viernes, 10 de marzo de 2017

Vídeo: sexenio democrático.

Diario de aprendizaxe

Para a tarefa propuesta para ista evaluación, na miña opinión traballei satisfactoriamente. O traballo que elaborei comeza lendo e analizando o texto propuesto para o noso grupo, coa técnica de folio rotatorio. Cada membro do grupo le unha parte e os demais escoitan atentamente a lectura do texto, e xa feito isto, destacamos a cronoloxía rodeando ou subliñando os feitos históricos máis importantes.

Unha vez acabada ista parte, as senguites clases dediqueinas a recopilar información de diversas maneiras, tanto relacionando o texto con fontes primarias ou secundarias e recopilando distintas imaxes de feitos históricos relacionados co texto. Acabadas istas dúas actividades, tamén busquei información acerca do vocabulario extraído do texto, elaborando as súas definicións. Istas palabras foron: carlistas, cantonalismo, e sexenio revolucionario.

 Máis tarde, dos meus compañeiros de grupo informoume de que as definicións do vocabulario estaban en galego, e dixéronme que si podía traducirlo ao casteán, e iso foi o que fixen. Á seguinte clase memoricei a parte do texto que me correspondía gravar para o vídeo, e coa axuda dun compañeiro do grupo a gravei. Non houbo ningún conflicto entre os componenetes do grupo.


domingo, 27 de noviembre de 2016

Páxinas e recursos da web fiables

http://www.monografias.com/trabajos98/monografia-imperio-napoleonico/monografia-imperio-napoleonico.shtml
http://html.rincondelvago.com/imperio-napoleonico.html
http://www.historiacultural.com/2010/12/imperio-de-napoleon-bonaparte.html
http://es.slideshare.net/profeshispanica/el-imperio-napolenico-17991815

viernes, 25 de noviembre de 2016

SESIÓN 3

Hoxe axudei a crear a línea temporal, ademais de buscar imaxes e axudar a o meu equipo de diferentes maneiras, xa que tamén tivimos problemas cos ordenardores.

viernes, 18 de noviembre de 2016

SESIÓN 2

-Hoxe proporcionei información e redactei o punto 6 da actividade do Timeline.
- Creei un documento Drive para traballar o meu equipo e mais eu.
-Axudei a organizar a repartición do traballo do Timeline.

viernes, 11 de noviembre de 2016

SESIÓN 1

-Hoxe axudei a mi grupo a facer as actividades: o caderno e o plan de equipo, aportei normas e ideas.
-Como acabamos con tempo, tamén puiden ler a información do libro, o tema que se nos asignou.